Puheenjohtaja / Ordförande Torsti Salonen
Sihteeri / sekreterare Mia Aitokari
Varsinaiset jäsenet/ Varajäsenet/
Medlemmar: Suppleanter:
Maarit Teuri (Pirjo Sjögren)
Klaus Klefström (Reima Uusitalo)
Margareta Hägg (Nina Björkman-Nystén)
Antti Huttunen (Sari Selkälä)
Päivi Välimäki (Pirkko Frey)