Kuninkaantie ry – Kungsvägen rf är en intresseorganisation för Kungsvägen och dess aktörer. Kungsvägen rf har stiftats för att ansvara för diverse intressen gällande turistvägen Kungsvägen.
Kungsvägen – Kuninkaantie® är Finlands första officiella turistväg och en av de mest trafikerade turistvägarna i Finland. Den går i Finland igenom tre landskap men börjar egentligen från Bergen i Norge och slutar i St. Petersburg.
Kungsvägen har en lång historia och Kungsvägens service är mångsidig och täckande. För att upprätthålla turistvägstatuset bör alla aktörer vid Kungsvägen samarbeta och bygga upp gemensamma metoder att främja turismen.
Kungsvägen rf upprätthåller Kungsvägen som turistväg, administrerar Kungsvägen -varumärken, ansvarar för de officiella turistvägsskyldigheterna tillsammans med övriga aktörer och fungerar som samtals- och avtalspart till de officiella myndigheterna.
Föreningen upprätthåller kontakter till regionorganisationer gällande turismen och främjar Kungsvägens turism genom att skapa samarbetsnätverk, produktifiera och upprätthålla kvalitetskriterier till sina medlemmar. Föreningen ordnar tillställningar, deltar i seminarier, mässor och skolningar, informerar om sin verksamhet och är allmänt en aktiv turistaktör.
Kommuner, landskap, föreningar, företag och övriga aktörer kan ansluta sig till föreningen. En privatperson kan ansluta sig till föreningen, men har inte rätt att delta i styrelsearbetet, vars platser är kvoterade för samfund av olika slag. Medlemsavgiften baserar sig på aktörens storlek.