Kuninkaantie ry on Kuninkaantien ja sen toimijoiden edunvalvontaorganisaatio. Kuninkaantie ry on perustettu vastuutahoksi ajamaan erilaisia viralliseen matkailutie Kuninkaantiehen liittyviä intressejä.
Kuninkaantie® on Suomen ensimmäinen virallinen matkailutie ja yksi Suomen liikennöidyimmistä matkailuteistä. Se kulkee Etelä-Suomessa kolmen maakunnan halki alkaen varsinaisesti Norjan Bergenistä ja päättyen Pietariin.
Kuninkaantiellä on pitkä historia ja Kuninkaantien palvelut ovat todella monipuoliset ja kattavat. Matkailutiestatuksen ylläpitämiseksi on kaikkien Kuninkaantien varren toimijoiden tehtävä yhteistyötä ja rakennettava yhteisiä tapoja matkailun edistämiseksi.
Kuninkaantie ry ylläpitää Kuninkaantietä matkailutienä, hallinnoi Kuninkaantie -tavaramerkkejä, huolehtii yhdessä muiden toimijoiden kanssa virallisista matkailutievelvoitteista sekä toimii neuvottelu- ja sopimusosapuolena virallisiin tahoihin.
Yhdistys ylläpitää kontakteja matkailun alueorganisaatioihin ja edesauttaa Kuninkaantien matkailua yhteistyöverkostoja luomalla ja tuotteistamalla sekä ylläpitämällä laatukriteeristöä jäsenilleen. Yhdistys järjestää tilaisuuksia, osallistuu seminaareihin, messuille ja koulutuksiin, informoi toiminnastaan ja on aktiivinen matkailutoimija.
Yhdistyksen jäseniä voivat olla kunnat, maakunnat, yhdistykset, yritykset sekä muut toimijat. Yksityishenkilökin voi liittyä jäseneksi, mutta ei voi osallistua hallitustyöskentelyyn, jonka paikat on kiintiöity yhteisötoimijoille. Jäsenmaksu määräytyy toimijan koon mukaan.